Phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hóa:

Tại Mỹ Phẩm Ngân cửa hàng có 2 phương thức vận chuyển, giao nhận chính:

- Khách hàng đến trực tiếp tại cửa hàng để mua và nhận hàng hóa

- Khách hàng đặt online và ship COD

Thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa:

Mỹ Phẩm Ngân sẽ xử lý đơn hàng trong 1 ngày và giao hàng đến với khách hàng trong thời gian từ 3 - 7 ngày hoặc theo thời gian đặt của khách hàng.

Trong thời gian giao hàng có thể sẽ phát sinh một số tình huống ảnh hưởng đến thời gian giao hàng:

- Không liên lạc được với khách hàng

- Địa chỉ sai, khó tìm hoặc đơn vị vận chuyển không đến được

- Tình hình thời tiết và thiên tai

- Số lượng đơn hàng tăng cao dẫn đến việc xử lý đơn hàng bị quá tải

- Hàng hóa nhập về chậm hơn dự kiến

Về phí vận chuyển:

Chi phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào đối tác vận chuyển niêm yết và sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, theo số lượng và địa điểm giao hàng.

Về trách nhiệm của thương nhân, đơn vị cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ

Tất cả những đơn hàng sẽ đều được chuẩn bị kĩ, niêm phong, đóng bao bì trước khi giao cho đơn vị vận chuyển

Đơn vị vận chuyển sẽ thực hiện đóng gói sản phẩm và vận chuyển theo quy chuẩn của đơn vị vận chuyển

Tất cả sản phẩm khi vận chuyển đều có thông tin:

- Tên người nhận

- Số điện thoại

- Địa chỉ nhận hàng

- Mã vận đơn

Tất cả hàng gửi đều có hóa đơn để đảm bảo mặt hàng đúng qui định và để thực hiện xử lý khiếu nại về sau.

Phân định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ logistics 

a. Nghĩa vụ của bên vận chuyển 

 • Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn. 
 • Giao tài sản cho người có quyền nhận. 
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

b. Quyền của bên vận chuyển 

 • Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác. 
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng. - Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn. 
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

c. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển 

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận. 
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển. 
 • Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường. 

d. Quyền của bên thuê vận chuyển 

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận. 
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển. 

e. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

 • Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng. 
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. - Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.